Showing all 6 results

Tủ rack, tủ mạng Vietrack là 1 trong những nhà sản xuất tủ rack ra đời sớm nhất Việt Nam , đầy đủ kích thước từ 42U, 36U, 27U, 20U sâu 600, sâu 800, sâu 1000….. Tủ rack, tủ mạng Vietrack với tiêu chí chất lượng trên hết nên tất cả sản phẩm của Vietrack đều được phát triển và sản xuất theo tiêu chuẩn EIA-310 của Liên minh Công nghiệp Điện tử Hoa Kỳ (Electronic Industries Alliance), và tương thích với hầu hết các tiêu chuẩn công nghiệp liên quan trên thế giới như IEC-, DIN-, EN- chắc chắn tương thích với hầu như tất cả các thiết bị CNTT trong hệ thống của khách hàng

 

18,400,000
17,199,000
16,029,000
15,697,000
14,893,000