Showing all 6 results

Tủ rack Vietrack là 1 trong những nhà sản xuất tủ rack ra đời sớm nhất Việt Nam khi thị trường còn trong giai đoạn đầu phát triển, số lượng nhà cung cấp sản phẩm/giải pháp hạ tầng mạng CNTT không nhiều. Tủ rack Vietrack với tiêu chí chất lượng trên hết nên tất cả sản phẩm của Vietrack đều được phát triển và sản xuất theo tiêu chuẩn EIA-310 của Liên minh Công nghiệp Điện tử Hoa Kỳ (Electronic Industries Alliance), và tương thích với hầu hết các tiêu chuẩn công nghiệp liên quan trên thế giới như IEC-, DIN-, EN-, đa dạng kích thước từ 42U, 36U, 27U, 20U chắc chắn tương thích với hầu như tất cả các thiết bị CNTT trong hệ thống của khách hàng

 

18,400,000
17,199,000
16,029,000
15,697,000
14,893,000